Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Week 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Tuần 1: 20h (giờ VN) ngày 18.03.06

Nội dung chính

 1. Trình bày báo cáo
  Nhóm 1
  Nhóm 3
  Nhóm 4
 2. Đánh giá kiến thức học viên
 3. Đánh giá tình hình tuần 1
  Phần dịch
  Phần thảo luận
  Phần thuật ngữ
 4. Giới thiệu nội dung tuần 3
 5. Giải quyết thắc mắc

Nội dung chi tiết

Trắc nghiệm kiến thức

10 câu hỏi, mỗi câu được trả lời trong 30 giây. Kết quả:

 1. Lâmm: 1b 2e 3c 4b 5a 6b 7a 8d 9c 10e tổng 5/10
 2. Lương: 1e 2e 3c 4d 5a 6e 7a 8d 9c 10d tổng 6/10
 3. Dương: 1a 2a 3d 4e 5a 6c 7e 8a 9b 10d tổng 4/10
 4. Bảo: 1c 2a 3c 4a 5c 6a 7a 8a 9d 10d tổng 4/10
 5. Minh: 1b 2e 3c 4e 5e 6e 7e 8a 9b 10- tổng 5/10
Đáp án: 1b 2d 3c 4e 5a 6e 7a 8d 9b 10d

Liên kết đến đây