Máy móc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Máy móc hay đơn giản máy, là những thiết bị sử dụng năng lượng để thực hiện một số công việc. Trong cách hiểu thông thường, nó có nghĩa là thiết bị có nhiệm vụ thực hiện hoặc trợ giúp trong việc thực hiện các lợi công việc. Một máy đơn giản là thiết bị biến đổi phương và độ lớn của lực mà không tiêu thụ năng lượng.

Cách dùng[sửa]

Trong lịch sử, một thiết bị được xem là máy móc khi có sự di chuyển của các bộ phận; tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ điện tử đã ra đời và phát triển nhiều thiết bị không di chuyển các bộ phận nhưng vẫn được xem là máy móc — máy vi tính là ví dụ điển hình nhất.[1] "Động cơ" là những máy móc chuyển hóa nhiệt năng hoặc các dạng năng lượng khác thành năng lượng cơ học. Ngày nay, máy móc đã có mặt khắp mọi nơi.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

  1. The American Heritage Dictionary, Second College Edition. Houghton Mifflin Co., 1985.

Đọc thêm[sửa]

  • Oberg, Erik; Franklin D. Jones, Holbrook L. Horton, and Henry H. Ryffel (2000). ed. Christopher J. McCauley, Riccardo Heald, and Muhammed Iqbal Hussain. ed. Machinery's Handbook (ấn bản thứ 26). New York: Industrial Press Inc.. ISBN 0-8311-2635-3.


Liên kết đến đây