Mạch xử lý tín hiệu điện tim

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đề tài: Mạch xử lý tín hiệu điện tim Giáo viên hướng dẫn: Ths.Nguyễn Phan Kiên Nhóm: Vũ Tất Thắng, Bùi Đức Huyên, Lê Hoàng Long (Bài tập lớn môn Cơ Sở Điện Sinh Học) Tập tin:ECG Report.rar

Liên kết đến đây