Mol là đơn vị đếm số lượng hạt vi mô

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để đếm số lượng, tùy thuộc vào số lượng đối tượng ít hay nhiều mà chúng ta chọn lấy đơn vị đếm phù hợp nhất.

Một số đơn vị đếm mà chúng ta quen dùng:chục, tá, vạn,...

10 quả trứng gà = 1 chục quả trứng gà.
12 quả cầu lông = 1 tá quả cầu lông.
1 vạn viên gạch = 10 000 viên gạch

Để đếm số nguyên tử, số phân tử, số hạt electron, v.v... thì chúng ta thống nhất chọn mol làm đơn vị đếm.1 mol = 6,022.1023 ≈6.1023 = 0,6 triệu tỉ tỉ.

Ví dụ:

1 mol phân tử nước = 6.1023 phân tử nước (nặng 18 gam).
2 mol phân tử khí Metan = 12.1023 phân tử khí Metan (ở đktc, chúng chiếm một khoảng không gian là 2.22,4 = 44,8 lít).
1 mol phân tử khí bất kì ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm một khoảng không gian là 22,4lít (chính xác hơn là 22,4136 lít).

Trong 9 gam nước (nguyên chất, coi mọi phân tử nước đều nặng 18 u), số phân tử H2O = 0,5 mol; Số mol phân tử nước = 0,5.