Nấc thang mới của nền văn minh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

nền văn minh thứ 3

Liệu trong chúng ta đã có ai tự hỏi khi mà công nghệ đạt đến trình độ mới thì trái đất và vũ trụ lúc đó sẽ thế nào chưa. Khi mà người máy đã biết suy nghĩ nhận biết thế giới xung quanh con người cũng bước lên một bước tiến mới.

Loài người đã đưa mình hòa nhập với máy móc. đó mới là cỗ máy tinh vi nhất. bộ não của con người đã được tăng bộ sử lý nhanh gấp hàng triệu lần so với hiện tại và giữ liệu thông tin được củng cố lên nhiều lần. kéo theo đó là sự phát triển toàn diện mọi mặt của khoa học kĩ thuật. kính thiên văn được củng cố bởi chất liệu cực kì tinh vi có khả nhìn ra sâu thẳm vũ trụ. và lúc đó loai người lại nhận thấy nhiều vũ trụ rộng lớn khác cách xa vũ trụ của chúng ta rất nhiều để vượt ra khỏi mọi sự hiểu biết ngày nay của nhân loại.

Khi mà nhiên liệu hóa thạch đã cạn kiệt thì rác thải và nguồn dự trữ dồi dào được con người sử dụng. sao hỏa đang từng bước được cải thiện mà chuẩn bị sẽ có một loạt cư dân đầu tiên lên sinh sống. một vài người anh em ngoài vũ trụ cũng đang liên tục gửi thông tin từ sâu thẳm trong vũ trụ mà có lẽ khó có thể gặp nổi chúng ta trong nền văn minh thứ 3 này. những thực vật biến đổi có khả năng thích nghi cao đã tràn ngập trên sao hoả. chiều thứ 5 của thế giới thực đã được sử dụng một cách còn kiêm tốn.

Ct (thảo luận) 06:07, ngày 6 tháng 8 năm 2008 (EDT)

Liên kết đến đây