Nhúng video vào wikiHow

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là cách bạn có thể thêm bất kỳ video nào trên Internet từ YouTube hoặc các site video khác trên trực tuyến. Khi lựa chọn các video, mục tiêu để tìm “single highest quality, instructional video” (video chỉ dẫn độc nhất, chất lượng cao nhất đang có sẵn). Hãy đọc các chỉ dẫn giám tuyển video của wikiHow (wikiHow video curation guidelines) để có thêm chi tiết.

Các bước

Sử dụng bất kỳ trình soạn thảo nào

 1. Hãy nhìn vào thanh thực đơn bên trên bất kỳ bài viết nào của wikiHow. Bên dưới “Edit” (Soạn sửa), hãy nháy “Embed Video”.
  • Như một sự lựa chọn, hãy mở bài viết để soạn sửa trong trình soạn sửa có chỉ dẫn (Guided Editor) và nhúng nó theo cách đó (xem phương pháp ở bên dưới).
 2. Hãy xem các video được chào. Hãy nhấn vào các chuyển trang để xem các video từ các nhà cung cấp khác nhau. Nếu sự lựa chọn là không hay, bạn có thể muốn vào nhiều khoản mục tìm kiếm chung hơn ở đỉnh và nhấn “Search” (Tìm). Hãy chọn “single highest quality, instructional video” (video chỉ dẫn độc nhất, chất lượng cao nhất đang có sẵn). Hãy đọc các chỉ dẫn giám tuyển video của wikiHow (wikiHow video curation guidelines) để có các chi tiết về những gì chính xác chúng ta đang tìm. Hãy nhấn “Embed It!” (Hãy nhúng nó).
 3. Hãy thêm vào một dòng mô tả video đó. Điều này là tùy chọn, nhưng hữu ích, đặc biệt nếu video khác với văn bản. Sau đó nhấn “Finish” (Kết thúc).
 4. Hãy kiểm tra bài viết của bạn để chắc chắn là video đã được nhúng đúng và mô tả được thêm vào bên dưới nó.
 5. Hãy cải thiện văn bản bài viết bằng thông tin bạn đã học được từ video (tùy chọn, nhưng hữu ích).

Sử dụng trình soạn thảo có chỉ dẫn (Guided Editor)

 1. Hãy nhấn liên kết “Edit” (Soạn sửa) trong bài viết hiện hành.
 2. Hãy trượt xuống dưới cho tới khi bạn thấy phần ‘Video’. Nó sẽ nằm ngay bên dưới phần ‘Các bước’, nhưng bên trên phần ‘Lời khuyên’ trong bài viết của bạn.
 3. Hãy nháy vào núm “Change or Add Video” (Thay đổi hoặc Thêm Video).
 4. Hãy xem qua các video. Hãy nhấn vào các chuyển trang khác nhau ở đỉnh (YouTube, Howcast, …) để xem nhiều video hơn từ các site đó. Hãy xem các video theo mọi cách để chắc chắn chúng phù hợp với bài viết của bạn. Hãy đọc các chỉ dẫn giám tuyển video của wikiHow (wikiHow video curation guidelines) để có các chi tiết về những gì chính xác chúng ta đang tìm. Khi bạn thấy lựa chọn tốt, hãy nhấn núm “Embed It!” (Hãy nhúng nó!).
 5. Hãy thêm mô tả video (tùy chọn). Nó có thể là đơn giản và ngắn gọn. Nếu bạn thích, hãy để trống. Rồi nhấn núm “Finish” (Kết thúc).
  • Video của bạn sẽ được nhúng và bài viết được cập nhật khi được xuất bản với mô tả soạn sửa “Thêm video qua công cụ Adder (trình thêm vào)”.
 6. Hãy kiểm tra để chắc chắn video đó đã được nhúng đúng. Nếu nó trông giống như hình ở trên, thì bạn đã thêm video đó thành công vào bài viết trên wikiHow của bạn!

Lời khuyên

 • Nếu bạn đã thấy video ngay trên site YouTube và muốn nhúng chính xác video đó vào bài viết, hãy sao chép chính xác tiêu đề hoặc đường liên kết tĩnh (mã của các con số và các ký tự) từ URL của video đó (từ núm Share - Chia sẻ trên trang của video ở dưới của khu vực Share this Video (Chia sẻ video này), thứ trông giống như nó bị cắt ngắn đi bằng trình cắt ngắn các URL vậy) trên YouTube, và dán địa chỉ này vào thanh tìm kiếm trong hộp tìm kiếm của trang/vùng Embed Video (Nhúng Video) có chứa tiêu đề bài viết một cách mặc định. Bạn sẽ chỉ có video này để chọn từ thanh tìm kiếm trong đường liên kết Embed Video/công cụ Video Adding.
 • Nếu bạn muốn cải thiện mô tả, bạn có thể sửa nó bằng việc thay đổi văn bản bên trong mẫu template của video đó. Nếu bạn quyết định từ bỏ toàn bộ mô tả, hãy chắc chắn không xóa dấu thẳng đứng (dòng thẳng đứng "|" đi sau tiêu đề video và ngăn cách nó khỏi mô tả). Nếu bạn không làm thế, bạn sẽ thấy {{{1}}} bên dưới video nơi mà mô tả đáng ra sẽ có. Để sửa điều này, hãy sửa và thêm lại dấu "|".
 • Vài video tốt tới trong một loạt nhiều phần. Không may chúng tôi thực sự không thể dễ dàng nhúng nhiều video vào trang bài viết hoặc dễ dàng kết hợp các video đó vào thành một video dài. Một cách để xử trí loạt nhiều phần là liên kết tới các video sau trên trang trong mô tả video ở bên dưới của video đó.
 • Các vấn đề về bản quyền:
  • 99% các video trên YouTube và các site video khác là có bản quyền. Không may, chúng tôi không ở trong hoàn cảnh cấp phép CC cho chúng được. Trong khi đó, chúng tôi hy vọng bắt đầu khuyến khích mọi người tải lên các video trực tiếp tới wikiHow mà chúng tôi sẽ cấp phép CC.
  • Một vài video trên YouTube về cơ bản là các vi phạm bản quyền được tạo ra khi người sử dụng YouTube sao chép video từ chương trình TV, phim, DVD, … Mặt khác, nhiều công ty phương tiện lớn phát hành các phần của các tác phẩm có bản quyền của họ lên YouTube với hy vọng có được nhiều người xem hơn. Về cơ bản có lẽ là không có khả năng đối với các biên tập viên của wikiHow để xác định liệu video trên YouTube có vi phạm bản quyền hay không và các biên tập viên của wikiHow không được kỳ vọng cảnh sát được các vi phạm bản quyền trên YouTube. Vì thế, chúng tôi sẽ cần dựa vào hệ thống lọc bản quyền ngày càng chính xác của YouTube để loại bỏ các video có vi phạm bản quyền đối với chúng tôi. Khi YouTube xác định có video vi phạm bản quyền, nó ngay lập tức trở nên không truy cập được từ wikiHow (điều này là tốt).

Cảnh báo

 • Bạn sẽ không bao giờ có khả năng tải lên một video mà có sự cho phép của người sử dụng được chỉ định cho video được thiết lập là “không chia sẻ”. Có những lý do vì sao các cá nhân chọn không chia sẻ các video, nên họ làm cho chúng thành “không chia sẻ” và, vì thế, không nhúng vào được.

Bài viết có liên quan