Phát minh máy dò tìm thần thức người chết

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi là 1 cử nhân điện tử, tôi theo đạo phật, tôi vừa phát hiện ra vấn đề về sau khi con người chết đi, không biết có đúng như vậy hay không thì tôi chưa chắc chắn nhưng để kiểm chứng tôi phát minh ra máy dò tìm thần thức. Ý tưởng này nếu chỉ có mình tôi thì tôi không đủ kinh phí để thực hiện và vấn đề này tôi không thể trình bày hết ở đây dược, nếu quý vị nào có quan tâm thì liên lạc với tôi qua địa chỉ email: quangliem_cd@yahoo.com hay số điện thoại 0763860589

Liên kết đến đây