Rethinking Philosophy Today

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nhìn nhận lại về triết học ngày nay là chủ đề của hội thảo khoa học lớn về triết học (World Congress of Philosophy) lần thứ 22 tổ chức tại Đại học quốc gia Xê-un Hàn Quốc. Hội thảo được coi là Olympic triết học của thế giới được tổ chức 5 năm một lần. Lần thứ nhât, vào năm 1900, hội thảo được tổ chức tại Paris (Pháp). Đây là lần đầu tiên cuộc gặp mặt lớn của những người nghiên cứu triết học diễn ra ở châu Á.

Với lịch trình làm việc từ 30/7 đến 5/8, "Đại hội triết học" lần này là cuộc hội ngộ của 2.600 học giả từ hơn 100 quốc gia. Các chủ đề chính được bàn luận bao gồm triết học đạo đức, xã hội và chính trị; siêu hình học và mỹ học; nhận thức luận, triết học với khoa học và công nghệ; lịch sử triết học và triết học so sánh.

Tại cuộc gặp mặt lần này, các học giả nổi tiếng sẽ thuyết trình về 5 chủ đề lớn bao gồm xung đột và sự khoan dung; toàn cầu hóa và chủ nghĩa thế giới; đạo đức sinh học, môi trường và thế hệ tương lai; truyền thống, hiện đại và hậu hiện đại; triết học tại Hàn Quốc. Khoảng 1.700 chủ đề nghiên cứu được trình bày tại đại hội. Tại cuộc gặp gỡ lần này có những học giả triết học được nhiều người biết đến như Vittorio Hoesle(giáo sư ĐH Notre Dame, Mỹ), Timothy Williamson, Judith Butler(GS UC Berkeley, Mỹ), Jaegwon Kim(GS ĐH Brown), Tanella Boni(GS ĐH Abidjan, Bờ Biển Ngà).

GS Myung-Hyun Lee, chủ tịch hội nghị cho rằng đây là cơ hội để triết học phương đông được công nhận rộng rãi hơn và cũng là cơ hội để triết học Hàn Quốc khẳng định vị trí trong cộng đồng triết học thế giới.

  • Liên kết đến website chính thức [1]

NB Tiếp

Liên kết đến đây