Thảo luận:Rethinking Philosophy Today

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Rethinking Philosophy Today

Cảm ơn Anh Bá Tiếp đã giới thiệu thông tin về sự kiện quan trọng này. Bài viết của anh rất hay, em đã giới thiệu cho bạn bè. Em trộm nghĩ có thể ANH nối tiếp bài viết này với những tóm tắt về nội dung Đại Hội Triết học thì quá hay nữa ạ. Chúc Anh sức khỏe và niềm vui.

Trân trọng. EmHữu Linh (thảo luận) 06:00, ngày 4 tháng 8 năm 2008 (EDT)