Ribose

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ribose: là loại đường được tìm thấy ở hầu hết các loài là thành phần cấu thành RNA và một số chấct quan trọng trong quá trình trao đổi chất bao gồm ribonucleotides, nucleic acids, và riboflavin. Công thức: C5H10O5

Liên kết đến đây