Sinh học 7 - Chương 1 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

BÀI 3: THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

I. YÊU CẦU

II. CHUẨN BỊ

III.NỘI DUNG

1. Quan sát trùng giày

a) Hình dạng

b) Di chuyển

2. Quan sát trùng roi

a) Ở độ phóng đại nhỏ

b) Ở độ phóng đại lớn

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  Mở đầu
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.