Sinh học 7 - Chương 8 Bài 59, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 59: BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

I. THẾ NÀO LÀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

II. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

1. Sử dụng thiên địch

a) Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại

b) Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trưng của sâu hại

2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại

3. Gây vô sinh diệt động vật gây hại


III. ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NHỮNG BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC

1. Ưu điểm

2. Hạn chết

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  Mở đầu
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.