Tóm tắt: Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam đến năm 2020, NCS, 2005

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam đến năm 2020
'
 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Kinh tế quản lý và kế hoạch hóa Kinh tế Quốc dân, 5.02.05, 2005 ;
 Tác giả   Dương Cao Thái Nguyên
 Người hướng dẫn   PGS.TS Lê Thanh Hà, TS Nguyễn Thanh Hợi
 Từ khóa   ngành hàng không, kinh tế quản lý, hãng hàng không giá rẻ
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Tóm tắt[sửa]

 1. Hiện nay trên thế giới chưa có mô hình chuẩn cho việc xây dựng hãng hàng không chi phí thấp (LCA). Song, qua nghiên cứu về một số hãng thế giới, luận án rút ra được các bài học kinh nghiệm cần tham khảo trong quá trình xây dựng hãng LCA Việt Nam như sau:
  • Cần lựa chọn đúng thị trường và có phương án khai thác phù hợp để tận dụng ưu thế của thị trường và tránh cạnh tranh trực tiếp; Có chiến lược phát triển hãng hợp lý; Áp dụng tốt chính sách đãi ngộ lao động nhằm tăng năng suất khai thác; Cắt giảm tối đa và quản lý tốt các chi phí với chính sách tài chính linh hoạt.
  • Những điều kiện khách quan và chủ quan, như: Nhu cầu, quy mô, khả năng khai thác thị trường LCA; Sản phẩm và chất lượng sản phẩm LCA cung ứng, sẽ là những yếu tố ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển các hãng LCA.
 2. Để xây dựng hãng LCA Việt Nam thành công cần:
  • Định hướng xây dựng hãng LCA Việt Nam với những tiêu chí cụ thể là: hãng LCA Việt Nam là hãng hàng không độc lập, phục vụ đại chúng, sử dụng đường bay thẳng điểm đối điểm với một chủng loại máy bay, không cung cấp dịch vụ trên không, sử dụng cơ cấu bán sản phẩm trực tuyến, sử dụng chương trình khách hàng thường xuyên và chính sách ưu đãi đặc biệt với lực lượng lao động.
  • Xây dựng các phương án khả thi với lộ trình thực hiện cụ thể về nội dung và thời gian xây dựng và phát triển hãng LCA Việt Nam. Đó là phương án chuyển đổi hãng hàng không hiện có (PACIFIC ALRLINES hoặc VASCO) thành hãng LCA với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (Từ năm 2005-2007) là giai đoạn chuẩn bị nhằm xây dựng đề án và cơ cấu lại hãng và giai đoạn 2 (Từ 2006-2020) là giai đoạn hãng LCA Việt Nam sẽ đi vào hoạt động ổn định và phát triển.
  • Có sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ tích cực, sự phối hợp đồng bộ từ Nhà nước, ngành Hàng không dân dụng Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải hàng không. Cụ thể là: nhà nước cần tạo môi trường pháp lý để hãng LCA hoạt động thuận lợi trong và ngoài nước; Ngành Hàng không dân dụng cần xây dựng các cơ sở vật chất hạ tầng phù hợp cho hoạt động của hãng LCA