Tập tin:1012.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×455 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình 10.12. Xung hoạt động được t ra bởi mô hình Lewis. Dòng K và Na tương ứng cũng được minh họa

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:25, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:25, 20/5/2009400×455 (3 kB)Sinsister (Thảo luận | đóng góp)Hình 10.12. Xung hoạt động được t ra bởi mô hình Lewis. Dòng K và Na tương ứng cũng được minh họa
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: