Tập tin:1213b.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
1213b.gif(300×198 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/gif)

b

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:12, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:12, 24/5/2010300×198 (3 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)b
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.