Tập tin:1219.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(600×472 điểm ảnh, kích thước tập tin: 9 kB, kiểu MIME: image/gif)

12.19. Sự phân chia mật độ của trường đạo trình của đạo trình lưỡng cực trong bộ dẫn khối đối xứng trục được dò ra với hai từ kế một cuộn dây có bán kính 10mm. Khoảng cách giữa các cuộn dây là 340mm. Những đường nét đứt lá những đường đẳng nhạy, tham gia vào những điểm nơi mà mật độ dòng trường đạo trình là 500 và 1000pA/m2, tương ứng, như được chỉ ra với các số in nghiêng.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:18, 24/5/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:18, 24/5/2010600×472 (9 kB)Dương Hồng (Thảo luận | đóng góp)12.19. Sự phân chia mật độ của trường đạo trình của đạo trình lưỡng cực trong bộ dẫn khối đối xứng trục được dò ra với hai từ kế một cuộn dây có bán kính 10mm. Khoảng cách giữa các cuộn d
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.