Tập tin:Anthrax color enhanced micrograph.JPG

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(1.636×1.279 điểm ảnh, kích thước tập tin: 661 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:13, 27/4/2017Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:13, 27/4/20171.636×1.279 (661 kB)Tủ sách Khoa học - VLOS (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: