Tập tin:Bai 12-Ho Hap O Thuc Vat- SH11-CO BAN.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bai_12-Ho_Hap_O_Thuc_Vat-_SH11-CO_BAN.ppt(kích thước tập tin: 1,12 MB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

bai saon chua day du mong các ban sữa chữa để tải lên

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:07, 31/8/2007 (1,12 MB)Sanhcoi (Thảo luận | đóng góp)bai saon chua day du mong các ban sữa chữa để tải lên
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.