Tập tin:Bettercomputer 02.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(608×340 điểm ảnh, kích thước tập tin: 36 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình tự tạo, dùng trong bài "Làm Thế Nào cho Máy Windows chạy nhanh hơn"

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:58, 15/1/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:58, 15/1/2006608×340 (36 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp){{PD}} Hình tự tạo, dùng trong bài "Làm Thế Nào cho Máy Windows chạy nhanh hơn"
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: