Tập tin:Bootable.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(536×568 điểm ảnh, kích thước tập tin: 17 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình tự tạo Dùng cho bài Hành trang Khoa Học

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:14, 28/9/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:14, 28/9/2006536×568 (17 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Hình tự tạo Dùng cho bài Hành trang Khoa Học
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: