Tập tin:Brain and simple line in a square.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(500×375 điểm ảnh, kích thước tập tin: 60 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Thí nghiệm của Hedden: đoạn thẳng trong mối quan hệ với kích cỡ của hình vuông bao quanh. Nguồn hình: http://www.boston.com/news/science/gallery/east_west, BostonGlobe

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:23, 6/7/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:23, 6/7/2008500×375 (60 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Thí nghiệm của Hedden: đoạn thẳng trong mối quan hệ với kích cỡ của hình vuông bao quanh. Nguồn hình: http://www.boston.com/news/science/gallery/east_west, BostonGlobe
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: