Tập tin:Buong trung.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(494×257 điểm ảnh, kích thước tập tin: 30 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Primordial follicle: Nang trứng nguyên thủy

Primary follicle: Nang trứng sơ cấp

Secondary follicle: Nang trứng thứ cấp

Mature vesicle follicle: Nang trứng trưởng thành (chín)

Rupturing follicle: Trứng rụng

Corpus luteum: Thể vàng (hoàng thể)

Mature corpus luteum: Thể vàng thành thục

Corpus albians: Thể bạch

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:23, 1/10/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:23, 1/10/2007494×257 (30 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.