Tập tin:Button abstract.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Button_abstract.png(23×22 điểm ảnh, kích thước tập tin: 454 B, kiểu MIME: image/png)

tôi tác giả tệp tin này, phát hành nó với giấy phép phạm vi công cộng

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:45, 11/8/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:45, 11/8/200923×22 (454 B)Vloser (Thảo luận | đóng góp)tôi tác giả tệp tin này, phát hành nó với giấy phép phạm vi công cộng
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: