Tập tin:Chuong1-1.JPG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(354×238 điểm ảnh, kích thước tập tin: 22 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

1.1 The Many Faces of a Life The caterpillar, pupa, and adult are all stages in the life cycle of a monarch butterfly (Danaeus plexippus). The caterpillar harvests the matter and energy needed to metabolize the millions of chemical reactions that will result in its growth and transformation, first into a pupa and finally into an adult butterfly specialized for reproduction and dispersal.The transition from one stage to another is triggered by internal chemical signals.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:40, 24/2/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:40, 24/2/2006354×238 (22 kB)Lê đoàn thanh lâm (Thảo luận | đóng góp)1.1 The Many Faces of a Life The caterpillar, pupa, and adult are all stages in the life cycle of a monarch butterfly (Danaeus plexippus). The caterpillar harvests the matter and energy needed to metabolize the millions of chemical reactions that will res
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: