Tập tin:Current System.JPG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(563×262 điểm ảnh, kích thước tập tin: 31 kB, kiểu MIME: image/jpeg)
Hệ thống hiện tại - Các trang mạng cung cấp tài nguyên học tập,
Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:36, 17/7/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:36, 17/7/2008563×262 (31 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Hệ thống hiện tại - Các trang mạng cung cấp tài nguyên học tập, {{GFDL}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: