Tập tin:DoiTrucXoay.JPG

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(534×408 điểm ảnh, kích thước tập tin: 31 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:49, 7/12/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:49, 7/12/2007534×408 (31 kB)Doremon360 (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: