Tập tin:HoangKeViem tomb.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(1.024×768 điểm ảnh, kích thước tập tin: 387 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả: Mộ Hoàng Kế Viêm ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

Ngày tạo ra: 26/12/2007.

Tác giả: Toanvungtau (thành viên Wikipedia tiếng Việt]]

Giấy phép: Tác giả của hình này đồng ý chuyển hình ảnh vào phạm vi công cộng. Điều này có giá trị trên toàn thế giới.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện00:12, 23/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:12, 23/4/20091.024×768 (387 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: