Tập tin:Mdl thuan.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mdl_thuan.gif(233×184 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2 kB, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:16, 25/9/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:16, 25/9/2007233×184 (2 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.