Tập tin:Microscope.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(800×600 điểm ảnh, kích thước tập tin: 65 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Kính hiển vi

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:11, 4/10/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:11, 4/10/2008800×600 (65 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Kính hiển vi
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: