Tập tin:Nuot.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nuot.gif(200×150 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/gif)

HÌnh tự vẽ minh họa cho bài Hành Trang Khoa Học

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:54, 12/8/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:54, 12/8/2006200×150 (1 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)HÌnh tự vẽ minh họa cho bài Hành Trang Khoa Học
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: