Tập tin:Optic fiber.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(419×378 điểm ảnh, kích thước tập tin: 35 kB, kiểu MIME: image/png)

Các lớp cấu tạo của sợi quang

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:53, 7/10/2009
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
419×378 (35 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Các lớp cấu tạo của sợi quang
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: