Tập tin:Phuong-phap-ky-luat-tich-cuc-phuong-phap-tap-huan.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(944×631 điểm ảnh, kích thước tập tin: 661 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:45, 4/5/2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:45, 4/5/2016944×631 (661 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.