Tập tin:Rupture-of-hydrogen-bonds-spider.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(404×148 điểm ảnh, kích thước tập tin: 30 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình ảnh minh họa cấu trúc của một mảng beta protein, tức tổ hợp telethonin Z1-Z2, nằm trong bó protein titin khổng lồ. Nguồn: Sinan Keten và Markus Buehler, http://web.mit.edu,

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:14, 8/8/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:14, 8/8/2008404×148 (30 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Hình ảnh minh họa cấu trúc của một mảng beta protein, tức tổ hợp telethonin Z1-Z2, nằm trong bó protein titin khổng lồ. Nguồn: Sinan Keten và Markus Buehler, http://web.mit.edu, {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: