Tập tin:Single optic fiber.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×300 điểm ảnh, kích thước tập tin: 33 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Các lớp của một sợi quang

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:40, 7/10/2009
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
400×300 (33 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Các lớp của một sợi quang
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.