Tập tin:TRANSISTOR TRUONG.ppt

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TRANSISTOR_TRUONG.ppt(kích thước tập tin: 4,27 MB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Miêu tả

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:12, 23/3/2012 (4,27 MB)Huusieu (Thảo luận | đóng góp){{thể loại : Nguyễn Hữu Siêu}} {{thể loại : Đại Học Bách Khoa Hà Nội}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.