Tập tin:Tim hieu ve Transitor truong FET.ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tim_hieu_ve_Transitor_truong_FET.ppt(kích thước tập tin: 2,38 MB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Bài tìm hiểu về transitor trường FET

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:56, 23/3/2012 (2,38 MB)Trungducbkhn (Thảo luận | đóng góp)Bài tìm hiểu về transitor trường FET
06:54, 23/3/2012 (2,38 MB)Trungducbkhn (Thảo luận | đóng góp)Bài tìm hiểu về transitor trường FET
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.