Tập tin:Vecto mx.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Vecto_mx.gif(22×26 điểm ảnh, kích thước tập tin: 769 B, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:08, 23/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:08, 23/5/200922×26 (769 B)Nguyendung bk (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: