Tập tin:Wiki-Day-2008-Minh-02.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(720×540 điểm ảnh, kích thước tập tin: 29 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Trang 2 bản trình diễn PowerPoint của tôi, được trình bày cùng với bài thuyết trình tại Wiki Day 2008, Hà Nội.

Tôi không bao gồm hình sách được, vì tôi lấy nó thẳng từ trang Web này.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:55, 10/11/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:55, 10/11/2008720×540 (29 kB)Mxn (Thảo luận | đóng góp)Trang 2 bản trình diễn PowerPoint của tôi, được trình bày cùng với bài thuyết trình tại [[VLOS:Thảo luận/Wiki day tháng 11 năm 2008 tại Hà Nội|Wiki
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: