Tập tin:Xuanhuong.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(538×508 điểm ảnh, kích thước tập tin: 17 kB, kiểu MIME: image/gif)

HÌnh tự tạo dùng cho Hành Trang Khoa Học

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:08, 28/9/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:08, 28/9/2006538×508 (17 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)HÌnh tự tạo dùng cho Hành Trang Khoa Học
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: