Tế bào gốc: Năm mới, vận hội mới

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong năm 2006 và 2007 đã chứng kiến một thành công nổi trội trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc khi nhóm tác giả người Nhật và Mỹ đã tái tạo lại tính toàn năng của các tế bào đã biệt hóa chỉ đơn giản là cảm ứng sự biểu hiện của bộ 4 gene (nhân tố phiên mã Oct4, Sox2, Kfl4 và Myc). Mới đây một công trình khác của nhóm từ Harvard Medical School cũng đã lặp lại được thí nghiệm này đối với các loại mô tế bào biệt hóa từ 4 nhân tố phiên mã trên và tổ hợp thêm 2 nhân tố khác là gene hTERT (mã hóa tiểu đơn vị xúc tác của enzyme telomerase ở người) và gene mã hóa kháng nguyên SV40 nhóm T lớn (có khả năng ức chế các protein áp chế ung thư như RB1, TP53). Bài bình luận trên Nature của Martin F. Pera đã chỉ ra rằng những nghiên cứu trên chưa công bố đầy đủ các phân tích định tính của lớp tế bào toàn năng được tạo ra ví dụ như những so sánh có tính hệ thống về transcriptomics hoặc proteomics của các dòng tế bào sản phẩm này.

Một câu hỏi khác cũng sẽ hy vọng được sáng tỏ trong năm nay là cơ chế chính xác của quá trình giải biệt hóa này. Những nhân tố nào trong 6 nhân tố trên là yếu tố cần và đủ của quá trình tái tạo tính toàn năng của tế bào động vật bậc cao. Dù sao đi nữa hướng tiếp cận này sẽ là một chủ đề nóng trong các nhóm nghiên cứu tế bào gốc vì các kỹ thuật yêu cầu khá đơn giản, và loại bỏ những khó khăn về vấn đề đạo đức sinh học cũng như mở ra những hướng ứng dụng tuyệt vời trong y học.

Liên kết đến đây