Thảo luận:Ông tổ của ngành Vi sinh vật học

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bản quyền thuộc về Giáo sư Dũng à?--
Thần Gió (thảo luận) 11:58, 5/4/2010 (ICT)
Đúng. Do GS gửi trực tiếp cho nhóm VLOS để đăng tải bài viết của ông.
WikiSysop (thảo luận) 13:46, 5/4/2010 (ICT)
Mình đã hiểu hơn về tủ sách khoa học này, ở bên đây "luật" nó hơi khác 1 tí :)--
Thần Gió (thảo luận) 14:52, 5/4/2010 (ICT)