Thảo luận:Ý tưởng cải tiến phương pháp giảng dạy môn lịch sử kết hợp với ngoại khóa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ít nhất bạn phải được BGH ủng hộ

Đỗ Văn Thanh, 13:20, 28/2/2015 (UTC)

ít nhất bạn phải được BGH ủng hộ nhiệt tình

Đỗ Văn Thanh, 13:18, 28/2/2015 (UTC)

Tôi nghĩ,ngành giáo dục phải có kinh phí hỗ trợ hoạt động ngoại khoá, thực hành thí nghiệm!