Thảo luận:Đánh giá Nghiên cứu cơ bản: Công bố quốc tế- tiêu chí quan trọng nhất

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đánh giá đề tài khoa học phải dựa vào giá trị áp dụng thực tế chứ,nếu chỉ phụ thuộc vào vài chuyên gia của các tạp chí(lý thuyết xuông còn chưa chắc chắn)thì khoa học sẽ dần biến dạng thành văn học thôi.

Ấmớhộitề, 02:23, 12/11/2011 (UTC)

Tôi ko hiểu có nhầm lần gì ko khi đánh giá công bố poster (5 điểm) cao hơn bài talk chính (3 điểm) [1]. WikiSysop 06:25, ngày 24 tháng 5 năm 2007 (CDT)