Thảo luận:Đại số 10/Chương II/§3. Hàm số bậc hai

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nói thêm: việc bài toán 3 xác định 2 hệ số, còn bài toán 4 xác định 3 hệ số nhằm thể hiện mức độ khó tăng dần.

Nguyenthephuc, 01:36, 25/7/2011 (UTC)

@Xincamonhgvn: thành thật xin lỗi bạn, đầu bài toán đó bị sai khi đánh máy, tôi đã sửa lại (c = 2). Cảm ơn bạn đã phản hồi về bài viết!

Nguyenthephuc, 01:35, 25/7/2011 (UTC)

xác định parabol bao gồm 3 ẩn số a,b,c nhưng chỉ có 2 dữ kiện là P qua M(1;5) và N(-2,8). như vậy không thể xác định được P? vậy anh (chị) nên xem lại xem? hay có cách nào thì chỉ dùm tôi!

Xincamonhgvn, 01:20, 25/7/2011 (UTC)