Thảo luận:Để trở thành lập trình viên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi muốn mua mấy cuốn sách ở trên tại Việt Nam thì mua ở đâu

The bank of asia, 14:37, 25/7/2015 (UTC)

Mình nghĩ nên đổi tên bài viết thành: "Để trở thành một lập trình viên" thì khớp với nội dung của bài viết hơn.

Nguyenthephuc, 06:13, 27/4/2015 (UTC)

Bài viết rất hay.--Nguyễn Thế Phúcthảo luận 22:52, ngày 8 tháng 8 năm 2008 (EDT)