Thảo luận:Định loại các loài giải (Reptilia: Tetudines: Trionychidae: Pelochelys, Rafetus) ở Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một số thắc mắc nho nhỏ:

- Các nghiên cứu định loại giải trước đây của một số tác giả người Việt không áp dụng đúng tiêu chuẩn trong khóa định loại?

- Một trong những lý do để tên loài mới Rafetus leloii Ha Dinh Duc và Pelochelys hoguomensis S.A không được công nhận là đã không có công bố khoa học chính thức/không đặt tên theo quy định. Nếu trước đây các tác giả thực hiện tất cả các việc đó thì thế nào?

- Quan sát mô tả màu sắc (mang tính định tính) của các mẫu khô (màu sắc chắc chắn đã bị biến đổi theo thời gian) để so sánh với mẫu chuẩn có độ chính xác và tin cậy như thế nào, ảnh hưởng của đánh giá chủ quan từ ngưới nghiên cứu ra sao?

- Phần mô tả Rafetus swinhoei có liên hệ đến mẫu HN01: "đôi khi có xương sống thứ 8 rất nhỏ, tách biệt hẳn với xương sống thứ bảy (mâuy HN 01). Tại sao lại có thể dùng "đôi khi" để mô tả một đốt xương sống của một mẫu?

- Ngoài các con số biểu thị số lượng đốt sống, số lượng các đôi xương sườn và đường đi-điểm tận của đôi sườn cuối cùng thì bề rộng và khoảng cách giữa các xương sườn có được so sánh hay không?

- Nếu quan sát chi tiết thì cũng có thể thấy nhiều điểm khác biệt giữa xương sọ của NQT85 và BMNH 1947.3.6.13 như hình thái hốc mũi, tỷ lệ giữa đường kính lớn nhất của hốc mắc với khoảng cách giữa hai hốc mắt, bề rộng mặt dưới xương khẩu cái... Khác biệt này có phải do góc độ chụp hay không?

Vài bàn luận nho nhỏ. Mong được chỉ giáo! Veterinary 13:29, ngày 19 tháng 4 năm 2008 (CDT)