Thảo luận:Điều tiết hormon tuyến giáp

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

@Trang

Việc sắp 1 bài viết vào 1 thể loại nhất định rất dễ dàng trên trang wiki. Em có thể xem lại cú pháp bài này anh vừa sửa và sắp lại thể loại các bài khác theo cách mà em cho rằng hợp lý.

Cao Xuân Hiếu, 15:32, 25/10/2011 (UTC)

@ Trang:

1) tên của tác giả là "Tiếp", not "Tiệp" :D

2) tiếc là mình không thuộc chuyên ngành này nên không xếp thể loại được, nhưng chắc các anh trong lĩnh vực này sẽ sớm làm việc đó thôi.

Nguyenthephuc, 13:06, 25/10/2011 (UTC)

Em thấy trên VLOS có rất nhiều bài viết về hormone của cùng tác giả Nguyễn Bá Tiệp từ những năm 2006, 2007, rất hay. Nếu các anh xếp thể loại thì tiện xếp luôn mấy bài đó chung với được không ạ, để bọn em dễ tìm.

Lê Thị Trang, 12:56, 25/10/2011 (UTC)

@ A Tiếp: Trang này cần được xếp thể loại.

Nguyenthephuc, 10:23, 25/10/2011 (UTC)