Thảo luận:10 nguyên tắc để xương sống khỏe

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nguyên tắc 1: có vẻ không chuẩn lắm, ví dụ nếu cô A làm văn phòng và cô ấy đi xe bus từ văn phòng về nhà khoảng 15 phút và theo nguyên tắc này thì khi về nhà cô A lại nằm nghỉ thêm 15 phút nữa. -:D

Nguyenthephuc, 12:58, 23/11/2011 (UTC)

Nguyên tắc 1 dường như chỉ dành cho những người lao động chân tay

Cao Xuân Hiếu, 12:46, 23/11/2011 (UTC)