Thảo luận:Công nghệ chế tạo máy/phương pháp gia công

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

sao không có hình vậy bạn. cho minh xin sơ đồ gá đặt và kep chặt khi tiện với. cám ơn!

Huudoanh, 15:31, 3/11/2011 (UTC)