Thảo luận:Cuộc sống vốn dễ dàng, đừng khiến nó khó khăn hơn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mình xem video này rồi, cách nhìn nhận cuộc sống của anh ấy rất thú vị.

Nguyenthephuc, 14:55, 24/12/2014 (UTC)